Procenta
Procenta (5/16) · 2:26

Příklad 2: Převod desetinného čísla na procenta Zapiš desetinné číslo 1,501 s pomocí procent.

Navazuje na Desetinná čísla.
video