Procenta
Procenta (5/16) · 1:49

Příklad 2: Převod desetinného čísla na procenta Zapiš desetinné číslo 1,501 s pomocí procent.

Podívejme se, jestli můžeme číslo 1,501 zapsat jako procento. Teď se pokusíme vyjádřit tuto hodnotu jako něco ze 100. Takže to můžeme udělat, řekněme, že tohle je to stejné 1,501 děleno 1. Nezměnili jsme hodnotu. Teď to pojďme vynásobit 100 děleno 100. Když napíšeme výsledek a nezměníme při tom hodnotu, je to prostě, jako kdybychom něco vynásobili 1. Ale když to uděláme, změníme způsob, jakým je hodnota vyjádřena. Jmenovatel teď bude 1 krát 100, což je docela jednoduché. Je to 100. A čitatel bude 1,501 krát 100. A to bude.. Když to vynásobíme 10, posuneme desetinnou čárku o jedno místo doprava, abychom to vynásobili 100, musíme to vynásobit ještě jednou 10. Takže dohromady posuneme desetinnou čárku o dvě místa doprava. Dvakrát to vynásobíme 10. Neboli vynásobíte to 100. Toto je vynásobení 10, toto je vynásobení 100. Takže tohle je to místo, kde zůstane desetinná čárka. Tak dostaneme 150,1. Tudíž jsme přepsali 1,501 jako 150,1 děleno 100 nebo 150,1 ze 100. Nechte mě to napsat 150,1 ze 100. To je to samé jako 150,1 procent. A to je to stejné jako 150,1 %. A jsme hotovi. A to, co jsme dělali, je v podstatě to, když chcete zjednodušit ten postup, že jsme 1,501 vynásobili 100, abychom dostali 150,1, a potom můžeme říci, že toto je procento. Ještě se můžete ujistit, že jste sem napsali procent nebo symbol %.
video