Procenta
Procenta (3/16) · 3:32

Převod procent na desetinné číslo a zlomek Jak převedeme 18% na zlomek nebo desetinné číslo?

Napište 18 % jako desetinné číslo a jako zlomek v základním tvaru. Začneme s desetinným číslem. 18 % je to stejné jako 18 ze 100 neboli 18 procent. Je to z latinského slova "per centum". A znamená to "ze sta". Cent je to samé jako 100. Doslova to tedy znamená 18 ze 100. Řekl jsem, že začnu nejdřív desetinným číslem, ale můžeme to rovnou napsat jako zlomek. 18 ze 100 jako zlomek je doslova 18 děleno 100. Nejdříve jsme tedy napsali zlomek. Znamená to 18 ze 100 neboli 18 setin. Z toho už můžeme rovnou napsat desetinné číslo nebo bychom mohli tento zlomek převést do základního tvaru. Začneme desetinným číslem, protože jsem říkal, že to bude to první, co uděláme. Začneme tedy tím. Je to to samé jako 18 setin. A my víme, jak se to zapíše v desetinné podobě. Je to 0,18. Můžete to chápat jako 1 desetinu a 8 setin, což je to samé jako 10 setin a 8 setin, tedy 18 setin. To je tedy zápis v desetinné podobě. A když budeme chtít zlomek v základním tvaru, musíme zjistit, jestli existuje společný dělitel 18 a 100. Obě jsou to sudá čísla, takže jsou obě dělitelná číslem 2, takže vydělíme čitatel a jmenovatel číslem 2. Máme 18 děleno 2 lomeno 100 děleno 2. A dostaneme 18 děleno 2 je 9. 100 děleno 2 je 50. Myslím, že tyto dva už nesdílí žádného společného dělitele. 50 není dělitelné třemi. 9 je dělitelné jenom trojkou a jedničkou a devítkou, Je to tedy zlomek v základním tvaru. 18 % je tedy to samé jako 0,18 a to je to samé jako zlomek 9 děleno 50. Hodně jsem se tu snažil, abych vám ukázal, že to všechno je odvozené od samotného slova procento neboli ze 100. Pokud někdy uvidíte podobný příklad, tak rychlý způsob je okamžitě si říci: Dobře, máme 18 %, hned si můžete říci: Cokoliv před procentem... To je tohle, ať je to úplně cokoliv. ...vždy to bude rovno tomu cokoliv. V tomto případě je to 18 děleno 100. Jiný způsob, jak se nad tím zamyslet, je vidět to jako 18,0 %. Jen jsem tam přidal na konec nulu, abychom viděli desetinnou čárku. Pokud to chcete vyjádřit jako desetinné číslo bez procenta, stačí jen posunout desetinnou čárku o dvě místa vlevo. Pokud tedy posuneme desetinnou čárku o dvě místa vlevo, jedno, dvě, stane se to 0,18. Rovnou také můžete říci 18 % je zlomek 18 děleno 100. Když ho pokrátíme, je to 9 děleno 50. Ale taky si všimněte, že 18 děleno 100, a to už jsme viděli, je to samé jako 18 setin neboli 0,18. Doufám, že se vám to propojilo a nezmátlo vás to.
video