Procenta
Procenta (2/16) · 2:22

Popis významu procent 2 V tomto videu si zopakujeme, co jsou procenta a prohloubíme si o nich naší představu s pomocí příkladu, kde budeme vybarvovat 109% ze čtverce.

Vystínujte 109 %. Jen pro zopakování, pokud bychom chtěli 109 % rozepsat, bylo by to doslova 109 procent, což je to samé jako 109 pro... A teď bych mohl znovu napsat "cent", ale to už známe. "cent" znamená 100, doslova to tedy znamená 109 ze 100. Kdybychom měl 100 ze 100, měli bychom jeden celek, ale nyní máme víc než celek. Máme 109 ze 100. Můžeme to zapsat jako poměr nebo zlomek. Je to stejné jako 109 děleno 100. Stejné jako 109 lomeno 100. Vystínujme to tedy. Zde máme celek, budeme tento čtverec považovat za celek. V minulém videu jsme to počítali. Je to čtverec 10 na 10. Je rozdělen na 100 částí. Chceme dostat 109 z těchto 100 částí, jak to bude vypadat? Znamená to, že vystínujeme všech 100 částí tady. Udělám to novou barvou. Vybarvíme tedy celé toto. Kdybychom vybarvili jen to, měli bychom 100 %. Bylo by to 100 děleno 100 nebo 100 ze 100 nebo 100 %. Myslím, že už vám to začíná být jasné. Nechci, abyste se to pouze učili nazpaměť. Doslova to znamená 100 ze 100 neboli celek. Je to tedy celý čtverec. Je to 100 ze 100 tady. Otázka zní: "Vybarvěte 109 %." Už jsme udělali 100 ze 100, ale ještě musíme udělat dalších 9, vybarvěme tedy dalších 9. Teď tedy máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tento kousek přesně tady, to je přesně ono. Je to 9 % celého čtverce. Toto je 100 % celého čtverce. Pokud vezmeme tento celý kus a přičteme k němu tuto modrou část, dostaneme 109 % jednoho celého čtverce. Doufám, že to dává smysl.
video