Poměry
Poměry (3/6) · 2:28

Příklad: Vykrácení poměru do základního tvaru Poměr počtu limonád a lidí je 98:28. Jaký je to poměr v základním tvaru?

Navazuje na Procenta.
video