Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (4/11) · 4:23

Příklad: Zaokrouhlování na stovky a desítky Zaokrouhli číslo 24 259 na stovky a poté na desítky.

Zaokrouhlete číslo 24 259 na nejbližší stovku. Toto číslo najdeme velmi jednoduše, ale chci abyste se zamysleli, co to znamená zaokrouhlit číslo na nejbližší stovku. Chystám se nakreslit číselnou osu. Nakreslím si teda číselnou osu a zvýrazním na ní stovky. Máme číslo 24 100 a pak číslo 24 200, další 24 300 a nakonec 24 400. Myslím, že chápete, proč vyznačuji pouze stovky. Tedy čísla, která jsou vždy o sto výše. Tak teď, kde je na číselné ose 24 259? Pokud se podíváme na číselnou osu, je to více než 24 200, ale zároveň méně než 24 300. A to je 259, takže pokud tato vzdálenost je 100, 59 je někde tady. Tady je místo, kde leží naše číslo. A je to 24 259. Pokud vás někdo požádá, abyste zaokrouhlili číslo na nejbližší stovku, doslova tím myslí nějaký násobek stovky nebo jakýkoli násobek stovky, který je k tomu číslu nejblíže. Když se na to podíváte takto, stačí se mrknout a uvidíte, že je blíže k 24 300 než k 24 200. Když zaokrouhlujete, zaokrouhlíte toto číslo na 24300. Pokud zaokrouhlujete na nejbližší stovku, výsledek je doslova 24 300. Tak se dá pochopit, proč se tomu říká zaokrouhlení na nejbližší stovku. Nejbližší stovka je 24 300. Ale pokaždé když řešíte podobný příklad, nemusíte opakovat celý proces a kreslit číselnou osu. I když je to možné, chcete-li se nad tím zamyslet. Snadnější je, nebo možná víc automatické, když se na to číslo podíváte, napíšu ho znovu, 24 259. Chceme to číslo zaokrouhlit na nejbližší stovku, podíváte se na pozici stovek. To je tady. A když zaokrouhlujeme, znamená to, že nechceme žádné číslice, za místem stovek chceme pouze nuly. Takže se podíváte na pozici o jedno nižší, než na které zaokrouhlujete. Tady jsou stovky, takže se podíváte tady na tu pětku, a pokud je to číslo 5 nebo vyšší, například 5, 6, 7, 8 nebo 9, zaokrouhlíte nahoru. 5 nebo více zaokrouhlujeme nahoru. Zaokrouhlujeme nahoru. Tak zaokrouhlujeme a v této situaci tu máme 5 nebo více. Je to 5 a to znamená že zaokrouhlíme nahoru, na číslo 24 000… když zaokrouhlujeme nahoru, změníme 2 na 3. Navýšíme o 1. Zaokrouhlením dostáváme 24 300. 24 300. Toto je zaokrouhlení nahoru. A zkusme si opačný příklad. Pokud bych měl číslo 24 249 a chtěl ho zaokrouhlit na nejbližší stovku, OK, chci ho zaokrouhlit na nejbližší stovku, Při pohledu na místo desítek, to je tady o jedno doprava. To není 5 nebo více a tak zaokrouhlím dolů. Zaokrouhlím dolů. A když zaokrouhlujete dolů, pozor! To neznamená, zmenšit tu dvoujku. Znamená to, že tuto dvojku ponecháme a zbavíme se všeho po ní. Takže výsledek je 24 200. To je postup pro zaokrouhlení dolů. Pokud zaokrouhlujeme nahoru, výsledkem je 24 300. A to má smysl. 24 249 je někde na tomto místě, tedy blíže k 24 200. 24 200 by byla nejbližší stovka, když zaokrouhlujeme v tomto případě dolů. Pokud zaokrouhlujeme číslo 24 259, nejbližší stovka je 24 300. Zaokrouhlujeme nahoru.
video