Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (5/11) · 6:17

Příklady: Zaokrouhlování na stovky a desítky V tomto videu si procvičíme zaokrouhlování celých čísel na stovky a desítky.

Navazuje na Desetinná čísla.
Máme zde 4 čísla. A chceme každé z nich zaokrouhlit k nejbližší 10 a 100. Zastavte si video a zkuste si to. Udělejte dva sloupce. První pro nejbližší 10. A druhý pro nejbližší 100. Začnete se 154. Jaký je násobek 10 nad 154? Je to 160. A násobek 10 pod 154 je 150. Můžeme zaokrouhlit na 160 nebo na 150. Když zaokrouhlujeme k nejbližší 10, musíme se podívat na jednotky. O jedno místo doprava od čísla, které zaokrouhlujeme. Podívejme se na 4 v jednotkách. Protože 4 je menší než 5, zaokrouhlíme dolů na 150. Teď se pokusme stejné číslo zaokrouhlit na nejbližší 100. 154 na nejbližší 100. Pokud budeme chtít zaokrouhlit nahoru, musíme vědět, jaký je násobek 100 větší než 154. 160 není násobek 100. Násobek 100 větší než 154 je 200. Jaký je násobek 100 menší než 154? Ano, bude to 100. Když tedy zaokrouhlujeme na nejbližší 100, podíváme se nejprve na místo stovek. Pak o jedno místo doprava, které je na místě desítek. Pokud je zde 5 nebo větší číslo, zaokrouhlíme nahoru. Pokud je menší než 5, zaokrouhlíme dolů. Toto je jasně 5 nebo větší, takže zaokrouhlíme nahoru. A to je zajímavé. Když jsme zaokrouhlovali na 10, šli jsme dolů, protože na místě jednotek byla 4. Když jsme ale zaokrouhlovali na na nejbližší 100, šli jsme nahoru na 200, protože na místě desítek byla 5. Pojďme zkusit další. Tohle mě baví. Takže 4 674. 4 674 Násobek 10 nad ním je 4 680. A násobek 10 pod ním je 4 670. Vzpomeňte si, že se zajímáme pouze o násobek 10. Takže zaokrouhlíme nahoru nebo dolů? Teď chceme zaokrouhlit na desítky. A proto tady bude buď 8, když zaokrouhlíme nahoru nebo 7 když dolů. Jak na to? Podívejme se na místo jednotek. Je-li rovné 5 nebo větší, zaokrouhlíme nahoru. A když je menší, zaokrouhlíme dolů. Toto je opět menší než 5 a tak zaokrouhlujeme dolů na 4 670. Teď pojďmě zaohkrouhlit stejné číslo ke stovce. 4 674 jaký je násobek 100 pod ním? Dobře, tento násobek je 4 600. A násobek 100 nad ním je 4 700. Když se zamyslíme nad zaokrouhlením nejbližší stovky, podíváme se na desítkové číslo. Desítková číslice je 5 nebo větší, takže zaokrouhlujeme na 4 700. Teď zkusíme 9 995. Zastavte video a zkuste si to, pokud jste to ještě neudělali. Takže 9 995. Jaký je nejbližší násobek desítky pod ním. Je to 9 990. A co je nejbližší násobek desítky nad ním? Pokud to číslo zvětšíte o 10, dostanete 10 000. Takže si řeknete, není to násobek 100? A vlastně je to násobek 1 000. Ale je to také násobek 10 000. Jsou to všechny, ale násobek 10 nad 9 995 je 10 000. Jenom přidáte něco málo a dostanete se k 10 000. Nebo násobek 10 pod je 9 990. Přidáte 10 a máte 10 000. Jak to tedy zaokrouhlíme? Pokud zaokrouhlujeme k nejbližší 10 ... Chceme se podívat na řád jednotek. Je tam 5 nebo větší, takže zaokrouhlíme nahoru na 10 000. Teď zaokrouhlíme k nejbližší stovce. Už by vám to mělo jít. ... nejbližší stovce. Kolik je stovka pod tím? Je to 9 900. A co je stovka nad tím, další násobek 100 nad tímto číslem? Když přidáte 100 ke 9 900, znovu dostanete 10 000. Jak rozhodneme, jestli zaokrouhlit nahoru nebo dolů? Nebudeme se už dívat na jednotky. Zaokrouhlujeme k nejbližší stovce. Podíváme se o jedno místo do prava, kde je řád desítek. Pokud je to 5 nebo více, zaokrouhlíme nahoru. Pokud je to méně, zaokrouhlíme dolů. Je to 5 nebo více, takže znovu zaokrouhlujeme nahoru na 10 000. Teď nové číslo. 8 346. Násobek 10 pod tím je 8 340. Násobek 10 nad tím je 8 350. Pokud chcete zaokrouhlovat k nejbližší 10, podíváme se na jednotky. Jednotky jsou 5 nebo více, takže zaokrouhlujeme nahoru. Teď zaokrouhlujeme na stovky. 8 346 Násobek 100 na tím je 8 400. Násobek 100 pod tím je 8 300. Všiměte si, že zaokrouhlujeme k nejbližší stovce. Kdybychom zaokrouhlili nahoru, na stovkách budeme mít 4. Kdybychom zaokrouhlili dolů, na stovkách budeme mít 3, ale za ní jsou nuly. Pokud chceme zaokrouhlit na nejbližší stovky, musíme se podívat na pozici desítek. Na této pozici je méně než 5, takže za zaokrouhlujete dolů na 8 300. Všimněte si, že při zaokrouhlení na nejbližší desítky jsme šli na 8 350. Při zaokrouhlování ke stovkám jsme šli dolů na 8 300.
video