Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (6/11) · 2:28

Příklad: Zaokrouhlování na tisíce Zaokrouhli číslo 423 275 na tisíce.

Zaokrouhlete 423 275 na tisíce. Napíšu to teď znovu: 423 275. Hodnota tisíců je tady u čísla 3, budeme-li tedy zaokrouhlovat nahoru na nejbližší tisícovku, zaokrouhlíme na 420 ... Znovu to přepíšu ať se můžeme soustředit jen na 3. ... zaokrouhlíme buďto na 424 000, když budeme zaokrouhlovat nahoru, a když zaokrouhlíme dolů, tak zaokrouhlíme na 423 000. Zbavíme se 275. 423 000. To jsou naše možnosti. Zaokrouhlit nahoru na 424 000, nebo dolů na 423 000. Abychom se rozhodli správně, stačí se podívat na číslo, které stojí o jedno místo vedle 3, což je v našem případě 2. Pokud je toto číslo 5 a větší, zaokrouhlíme nahoru. Takže tedy 5. Větší nebo rovné 5. 5 nebo vyšší, zaokrouhlíme nahoru. Pokud je nižší, zaokrouhlíme dolů. 2 je bezesporu nižší než 5, takže zaokrouhlíme dolů na 423 000. Abychom si to ještě lépe představili, nakreslím zde osu. Vy to ale dělat nemusíte. Už známe odpověď, ale abychom to viděli ještě lépe, tak kdybych chtěl zapisovat po tisících, měli bychom tu 422 000, 423 000. Tady máme 424 000 a někde tady bychom měli 425 000, a tak dál. 423 275 by pak bylo někde tady. Když tedy zaokrouhlíme k nejbližšímu tisíci, musíme si vybrat mezi tím a tím. Vidíme, že je to mnohem blíže k 423 00 než k 424 000, tak to zaokrouhlíme sem. Ale vy použijete jen pravidla, které jsem vám ukázal, a zaokrouhlíte dolů na 423 000.
video