Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (3/11) · 1:04

Příklad: Zaokrouhlování na desítky Zaokrouhlení čísla 1585 na desítky.

Zaokrouhlete číslo 1 585 na desítky. Číslo přepíšu. 1 585 na desítky. Zaměříme se na pozici pro desítky. Zaměříme se na pozici pro desítky. Kdybychom to měli zaokrouhlit nahoru, šli bychom na 1500… … zakreslím to barevně. Zaokrouhlili bychom to nahoru na 1590. 8 by se zaokrouhlila nahoru na 9 a 90. Pokud bychom zaokrouhlovali dolů, šli bychom na 1500 a zaokrouhlili dolů na 80. To jsou naše dvě možnosti. Viděli jsme v posledních dvou příkladech, že pokud na pozici vpravo je 5 nebo více, zaokrouhlujeme nahoru. Vpravo od místa pro desítky je určitě „5 nebo větší číslo“. Je to 5, takže zaokrouhlujeme nahoru. Takže je to 1590. A máme hotovo!
video