Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (10/11) · 8:59

Sčítání a odčítání s platnými číslicemi Jak se změní platné číslice při aritmetických operacích (+/-, nás./děl.)? Vysvětlíme si, jak to funguje u sčítání a odčítání.

Navazuje na Desetinná čísla.
video