Zaokrouhlování
Přihlásit se
Zaokrouhlování (7/11) · 1:23

Příklad: Zaokrouhlování na desetiny Zaokrouhli desetinné číslo 9,564 na desetiny.

Zaokrouhlete 9,564 nebo 9 a 564 setin na desetiny. Napíšu to trochu větší, 9,564. A máme to zaokrouhlit na desetiny. Takže kde je místo desetin? Místo desetin je přímo tady. Tohle reprezentuje 5 desetin. Tohle je místo jednotek, tohle je místo desetin, tohle je místo setin a tohle je místo tisícin. Takže máme zaokrouhlit na desetiny. Takže když to zaokrouhlíme nahoru, tak tohle bude 9,6. Když to zaokrouhlíme dolů, tak to bude 9,5. A stejně jako u normálního zaokrouhlování, kde nemusíme počítat s desetinnými čísly, posunete se o jedno místo nebo se podívate o jedno místo vpravo nebo o jedno místo dál, a řeknete si: 'Je to 5 nebo větší?' Když ano, tak zaokrouhlíte nahoru, když ne, tak zaokrouhlíte dolů. 6 je rozhodně 5 nebo víc, takže to zaokrouhlíme nahoru. Takže z 9,564 se stane 9,6 nebo bychom tomu mohli říkat 9 a 6 desetin. A máme hotovo.
video