Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (8/11) · 5:03

Platné číslice Úvod do platných číslic

Navazuje na Desetinná čísla.
video