Pořadí aritmetických operací
Pořadí aritmetických operací (4/4) · 5:20

Příklad 3: Pořadí aritmetických operací Postupně spočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení). Postupuj podle správného pořadí početních operací.

video