Pořadí aritmetických operací
Pořadí aritmetických operací (1/4) · 9:40

Pořadí aritmetických operací Co když v jednom příkladu máme jak násobit, tak sčítat? Která z těchto operací dostane přednost?

video