Pořadí aritmetických operací
Pořadí aritmetických operací (3/4) · 4:36

Příklad 2: Pořadí aritmetických operací Vypočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení, mocninu). Postupuj podle správného pořadí početních operací.

Zjednodušte výraz -1 krát v závorce -7 plus 2 krát 3 plus 2 minus 5 na druhou. Příklad na pořadí operací a zapamatuj si, že výraz v závorce se počítá jako první. Závorky. Nejdříve závorky a až potom exponenty. V tomto příkladu je i exponent. Potom násobení, násobení a dělení, a nakonec sčítání a odečítání. Tak se do toho jdeme pustit. Prvně spočítáme závorky, v závorce je 3 plus 2, což je 5. Ještě se koukneme, mohu-li udělat něco s další částí výrazu, co by neovlivnilo obsah naší závorky. Máme tu -5 na druhou nebo bych měl říct, že odečítám 5 na druhou. Spočítáme exponent před odečítáním, takže místo 5 na druhou napíšeme 25. Ale nedělejme moc kroků najednou, celý výraz se zjednoduší na -1 krát, pak v závorkách máme -7 plus 2 krát 5… … plus 2 krát 5 a potom zavřít závorky, minus 25. Teď násobení, můžete říct, máme tu závorky, tak proč je neudělat jako první? Ale když spočteme obsah závorek, dostaneme -7. A nic to nezmění, takže to necháme na -7. Výraz vyhodnotíme jako celek, než uděláme něco jiného. Sice bychom mohli roznásobit -1 Ale spočítáme přesně podle pořadí operací. Spočítáme tento výraz… Budeme násobit před sčítáním, takže tu máme 2 krát 5 je 10, takže se náš výraz stane… Normálně není potřeba výraz tolikrát rozepisovat, ale teď to rozepíšeme, aby to nikoho nemátlo. -1 krát -7 plus 10, zavřeme závorky, minus 25. Teď už to jde spočítat lehce, -7 plus 10. Začínáme s -7 a délka čáry je -7. Potom k tomu přidáme 10, plus 10. Takže posuneme o 10 doprava. Když se posuneme o 7, tak jsme zpět na nule a pak přidáme další 3. Takže jdeme 7, 8, 9, 10, což nám dá +3 Nebo se na to dá dívat tak, že sčítáme čísla s jinými znaménky, takže je to jako rozdíl čísel A když je větší číslo kladné, výsledek je kladný. Takže je to 10 minus 7, což je 3. Celý výraz se tím stane -1 krát… … a pro jistotu, hranaté a kulaté závorky jsou to samé, někdy to lidé střídají, aby se to dalo lépe číst, ale opravdu je to to samé. Takže závorky tady, můžu je napsat takhle, a pak tady máme minus 25. Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odečítáním. Takže se násobí -1 krát 3, což je -3. Teď potřebujeme odečíst 25 -3 minus 25. Sčítáme dvě čísla se stejným znaménkem takže -3 se stane o 25 více záporné… Můžete si to představit, že posuneme 25 směrem do záporna. Nebo si to představit jako 3 plus 25, což je 28, ale v záporných číslech. Takže je to -28. Takže se to rovná -28. A je hotovo.
video