Pořadí aritmetických operací
Pořadí aritmetických operací (3/4) · 4:36

Příklad 2: Pořadí aritmetických operací Vypočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení, mocninu). Postupuj podle správného pořadí početních operací.

video