Pořadí aritmetických operací
Pořadí aritmetických operací (2/4) · 4:27

Příklad: Pořadí aritmetických operací Postupně spočítej složený výraz (obsahuje závorky, sčítání/odčítání, násobení/dělení). Postupuj podle správného pořadí početních operací.

video