Vědecký zápis čísla
Vědecký zápis čísla (11/13) · 2:53

Násobení a dělení ve vědeckém zápise čísel Další příklady na vědecký zápis čísel, jejich násobení a dělení.

Mějme 7 krát (10 na 5) lomeno 2 krát (10 na -2) krát 2,5 krát (10 na 9). Pojďme to trochu zjednodušit. Začneme zjednodušovat jmenovatele. Čitatel je pouze 7 krát (10 na 5). A ve jmenovateli je pouze pár čísel, které násobíme mezi sebou. Můžeme tedy násobit v libovolném pořadí. Prohoďme jejich pořadí. Takže ve jmenovateli bude 2 krát 2,5 krát (10 na -2), krát (10 na 9). A to se rovná… Čitatel jsme ještě nezměnili, 7 krát (10 na 5) lomeno a ve jmenovateli, 2 krát… Udělejme to jinou barvou. 2 krát 2,5 je 5. A potom (10 na -2), krát (10 na 9). Když vynásobíte dvě čísla, která jsou umocňována a mají stejný základ, máme (10 na -2) krát (10 na 9), můžeme sečíst exponenty. Dostaneme tedy 10 na (9 minus 2), což je také (10 na 7). Takže tedy (10 na 7). Můžeme se na to dívat jako 7 lomeno 5 krát (10 na 5) děleno (10 na 7). Uděláme to oranžovou, abychom měli pořádek v barvách. (10 na 7). Kolik je 7 děleno 5? 7 děleno 5 se rovná 1 a (2 lomeno 5). Nebo také 1,4. Takže to ponecháme jako 1,4. A potom 10 na 5 děleno 10 na 7. Takže to bude to samé jako… Dvě možnosti, jak na to: Dá se na to dívat jako (10 na 5) krát (10 na -7). Sečteme exponenty. A dostaneme (10 na -2). Nebo si řekneme, počkat, dělím tohle tímhle. Máme stejný základ, takže exponenty odečteme. Dostaneme tedy 10 na (5 minus 7), což je (10 na -2). Takže tahle část se zjednoduší na (10 na -2). Jsme tedy hotovi? Máme to zapsáno vědeckou notací? Vypadá to, že ano. Tato hodnota je větší nebo rovna 1, ale také je menší nebo rovna 9. Je to číslice mezi 1 a 9 včetně. A je násobena 10 na nějakou mocninu. Vypadá to, že jsme tedy hotovi. Zjednodušili jsme to na 1,4 krát (10 na -2).
video