Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (4/17) · 1:40

Komutativní zákon - sčítání Komutativita sčítání nám říká, že nezáleží na pořadí sčítanců.

video