Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (4/17) · 1:40

Komutativní zákon - sčítání Komutativita sčítání nám říká, že nezáleží na pořadí sčítanců.

Využijte komutativity při sčítání, abyste přepsali výraz 5 plus 8 plus 5, a potom vypočítejte součet. Komutativita při sčítání zní složitě, ale znamená to jen, že při sčítání více čísel nezáleží na tom, v jakém pořadí ta čísla sčítáte. Takže bychom to mohli napsat jako 5 plus 8 plus 5. Nebo v jiném pořadí 5 plus 5 plus 8. Nebo jako 8 plus 5 plus 5. Výsledek bude ve všech případech stejný, což je dost logické. Pokud mám 5 a přidám ještě 8 a potom ještě 5, dostanu přesně to samé, jako kdybych vzal 5 kusů, přidal 5 a pak přidal 8. Můžete si to vyzkoušet, vyjde vám přesně to samé. Máme to zapsat jinak a vypočítat součet. Nejsnazší by bylo... Ne, spočítáme všechny tři. Ale protože většina lidí hned ví, že 5 plus 5 je 10, tak nejjednodušší je začít s 5 plus 5. Takže máte 5 plus 5, což je 10, plus 8, to se rovná 18. Nyní ověříme, zda v prvních dvou vyjde totéž. Tady nahoře, 5 plus 8 je 13. 13 plus 5 je také 18. Přesuňme se k dolnímu příkladu, 8 plus 5 je 13. 13 plus 5 se rovněž rovná 18. Tedy nezáleží na tom, v jakém pořadí to sečtete. A to je komutativita sčítání. Zní to velmi složitě, ale znamená to jen, že na pořadí při sčítání nezáleží.
video