Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (7/17) · 2:10

Asociativní zákon - sčítání Asociativita sčítání nám říká, že sčítance můžeme libovolně sdružovat.

video