Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (7/17) · 2:10

Asociativní zákon - sčítání Asociativita sčítání nám říká, že sčítance můžeme libovolně sdružovat.

Použijte asociativní zákon pro sčítání, abyste napsali výraz (77 plus 2) plus 3 jiným způsobem. Zjednodušte oba výrazy, abyste ukázali, že mají stejný výsledek. Asociativní zákon pro sčítání, což zní velmi složitě, znamená, že můžete různě přeskupovat tato tři čísla. Můžete je sčítat v různém pořadí. Objasníme si to. Dostali jsme příklad 77 plus 2 v závorkách a potom plus 3. Tyto závorky znamenají, že máme nejprve sečíst 77 plus 2 a až potom přičíst 3. Pokud byste to měli vypočítat, počítali byste nejdřív to, co je v závorkách. 77 plus 2 je 79, takže vše v závorkách se rovná 79. A zbyde plus 3. A 79 plus 3 je 82, takže se to rovná 82. Takto to vypočítáte způsobem, který nám zadali. Asociativita sčítání znamená, že je jedno, zda nejprve sečteme 77 a 2, nebo sečteme nejdřív 2 a 3. Můžeme je sdružovat libovolně. Takže tohle se tomu bude rovnat. Můžeme příklad zapsat tímto způsobem. 77 plus 2 plus 3. Nemáme žádné závorky, ale je to totéž. Také bychom počítali, že 77 plus 2 je 79, plus 3 je 82. Mohl jsem vypočítat 77 plus (2 plus 3). Mohl jsem sečíst závorku, a tu přičíst k 77. Bude to totéž, jako kdybych sečetl první dvě čísla a pak přičetl 3. Ověřme si to. 2 plus 3 je 5, takže se to rovná 77 plus 5. A 77 plus 5, znovu, je 82. Takže nezáleží na tom, jak přeskupíme čísla. V obou případech dostanete 82. A to je asociativní zákon pro sčítání.
video