Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (9/17) · 1:24

Příklad 1: Identita čísla 1 Jaké jsou vlastnosti čísla 1?

Naším úkolem je vynásobit 65 krát 1. Doslova máme jen vynásobit 65… můžeme to zapsat znaménkem krát nebo to můžeme zapsat jako tečku… … ale toto znamená 65 krát 1. Můžeme si to vyložit dvěma způsoby. Chápat to jako číslo 65 jedenkrát nebo to lze chápat jako číslo 1 šedesátpětkrát přičtené samo k sobě. Ale v každém případě, pokud máte jednou 65, vždy to bude 65. Cokoli krát 1, bude vždy právě to cokoli, bez ohledu na to, co to je. Jakékoli číslo krát jedna bude znovu to samé číslo. Pokud bych měl libovolné číslo krát 1, a mohl bych to napsat i tímto znaménkem násobení, vždy to bude totéž libovolné číslo. Takže pokud máme 3 krát 1, bude to 3. Pokud máme 5 krát 1, bude to 5, protože to je vlastně jen jednou 5. Pokud dám, například 157 krát 1, bude to 157. Myslím, že teď to chápete.
video