Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (9/17) · 1:24

Příklad 1: Identita čísla 1 Jaké jsou vlastnosti čísla 1?

video