Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (12/17) · 3:00

Identita součtu Ukážeme si, že součet opačných čísel je roven nule.

video