Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (6/17) · 1:48

Komutativní zákon - násobení Komutativita násobení nám říká, že nezáleží na pořadí násobených čísel.

Použijte komutativní zákon pro násobení, abyste napsali 2 krát 34 jiným způsobem. Zjednodušte oba výrazy, abyste ukázali, že mají stejné výsledky. Takže ještě jednou, komutativní zákon znamená, že na pořadí nezáleží. Zní to složitě: komutativní zákon násobení. Ale znamená jen, že nezáleží na tom, zda násobíme 2 krát 34, nebo 34 krát 2. Na pořadí nezáleží. Můžeme tato dvě čísla vyměnit. V obou případech dostaneme stejnou odpověď. Tak to vyzkoušejme. Kolik je 2 krát 34? A mohli bychom to napsat takto: Téměř nikdy to tak neuvidíte napsané, ale je to 2 krát 34. Skoro vždy se píše nahoru větší číslo nebo číslo s více číslicemi. Ale pojďme to udělat takto. 4 krát 2 = 8, a pod tím bude nula. 3 krát 2 = 6, nebo si to představte jako 30 krát 2 = 60. Sečteme to. 8 + 0 = 8 6 opíšeme dolů, nesčítá se s ničím. Dostanete 68. Takže 2 krát 34 = 68. Nyní vynásobíme 34 krát 2. 2 krát 4 = 8, 2 krát 3 = 6. Proto je vždy přehlednější psát nahoru číslo s více číslicemi. Také se to rovná 68. Takže nezáleží na tom, zda máte 2 skupiny po 34, nebo 34 skupin po 2. V každém případě vyjde 68.
video