Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (6/17) · 1:48

Komutativní zákon - násobení Komutativita násobení nám říká, že nezáleží na pořadí násobených čísel.

video