Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (11/17) · 4:46

Identita čísla 0 Jaké jsou vlastnosti čísla 0?

Vypočítejte 0 plus y plus (-7), když 'y' se rovná -3, 0 a 7. Takže se pojďme podívat na první případ, kdy 'y' je -3. Pak by výraz vypadal takto 0 plus (-3), což je naše 'y', plus (-7). 0 plus nebo minus něco nikdy nezmění hodnotu tohoto čísla. 0 tu tedy můžete ignorovat. Bude to stejné, jako -3 plus -7. -3 plus -7 Můžeme si nakreslit číselnou osu, abychom si to lépe představili. Ale kdybychom neměli osu, mohli bychom říci: „Už jsme 3 pod nulou a jdeme dalších 7 směrem doleva, dalších minus 7.“ Takže jsme ve vzdálenosti 3 od nuly a jdeme dalších 7 směrem od nuly. Skončíme 10 nalevo od 0, neboli -10. Jak se na to lze podívat jinak: nakreslím číselnou osu, vždy je lepší mít i vizuální pomůcku. Takže začneme… toto je 0. Začneme s -3 a přičteme -7. Takže začínáme s -3, absolutní hodnota -3 je náš výchozí bod. K tomuto přičteme dalších -7. Posuneme se o dalších 7 směrem doleva. Přičítáme… ještě to nakreslím… přičítáme -7. Přičítáme -7. Takže jaká je tato délka? Absolutní hodnota -7 je 7, to je i délka této šipky. Jenže my jdeme směrem doleva. Absolutní hodnota této šipky, tedy absolutní hodnota -3, je 3. Jsme na 3 směrem doleva od 0 a nyní se posuneme o dalších 7 doleva. Budeme na 10 směrem doleva. Budeme na 10 směrem doleva. 10 vlevo. To se rovná absolutní hodnotě -7… Udělám to v pořadí, v jakém to je v zadání… Takže toto se rovná absolutní hodnotě -3… použiji raději stejné barvy… absolutní hodnota -3 plus absolutní hodnota -7. Ale my jsme vlevo od 0, takže je to záporné číslo, což je -10. Jsou-li znaménka stejná, můžete počítat pouze s absolutními hodnotami čísel a řeknete si: „OK toto bude celková délka, jak daleko půjdu od 0 doleva.“ Takže výsledek tohoto příkladu je -10. Takhle to je, když 'y' je -3. Pojďme se podívat na případ, když 'y' je 0. Když 'y' je 0, celý tento příklad bude 0 plus 0… Naše 'y' je teď 0. Nakreslím to toutéž modrou barvou. … plus 0 plus -7. Když přičteme 0 k čemukoli, hodnotu to nezmění. Tento příklad je dost jednoduchý, neboť toto nic nemění, takže to bude -7. Pojďme teď na poslední případ, když je 'y' rovno 7. Bude to 0 plus, 'y' je teď 7, takže 0 plus 7 plus (-7). Je zde několik způsobů jak na to. Mohli byste říct, že přičítání záporného čísla je totéž co odečítání. Mohli byste říct, že se to rovná 0 plus 7 minus 7. Plus -7 je totéž co odečtení 7. Nula tu nic nemění, příklad je jen 7 mínus 7, což se rovná 0. Jiný způsob, jak se na to lze dívat… Nakreslím číselnou osu. Řekněme, že toto je 0. Začneme na 7. Jsme tedy 7 směrem doprava od 0. A k tomuto přičteme -7. Takže z místa, kde jsme teď, se posuneme o 7 doleva. Jdeme tedy 7 doleva od 7, což bylo 7 doprava od 0. To nás dostane zpět na 0. Výsledek je 0.
video