Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (1/17) · 4:56

Distributivní zákon Představíme si distributivní zákon, podle kterého má násobení přednost před sčítáním.

video