Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (8/17) · 2:16

Asociativní zákon - násobení Ukážeme si příklad na použití asociativního zákona při násobení.

video