Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (8/17) · 2:16

Asociativní zákon - násobení Ukážeme si příklad na použití asociativního zákona při násobení.

Použijte asociativní zákon pro násobení, abyste napsali ... ... A tu mají 12 krát 3 v závorce, a pak chtějí od nás, abychom to ještě vynásobili 10... jiným způsobem. Zjednodušte oba výrazy, abyste dokázali, že mají stejné výsledky. Takže oni tu napsali... jen to přepíšu. Takže mají tu 12 krát 3 v závorce, a pak to vynásobí 10. Tedy kdykoliv je něco v závorce, znamená to, že to uděláme nejprve. Čili doslovně to znamená nejprve vynásobit 12 krát 3. Nuže, kolik je 12 krát 3? Je to 36. Takže toto se rovná 36, a pak tu ještě máme krát 10. A už známe ten trik. Kdykoliv číslo násobíme desítkou, stovkou, tisícovkou... atd., přidáme počet nul, které tam jsou, na konec čísla, takže toto bude 360. Toto se bude rovnat 360. Tedy, asociativní zákon pro násobení, ještě jednou, zní to jako velmi složitá věc. Ale znamená to jen, že nezáleží na tom, jak sdružit násobení nebo kam dáme závorky, dostaneme vždy stejný výsledek, takže napíšu to tu znovu. Pokud bychom měli vypočítat 12 krát 3 krát 10, kdybychom to napsali jen takto, bez závorek, kdybychom šli zleva doprava, bylo by to v podstatě přesně to, co jsme právě udělali tu nalevo. Ale asociativní zákon pro násobení říká... víte co? Můžeme násobit nejprve 3 krát 10 a pak vynásobit 12 a dostaneme přesně tentýž výsledek, jako kdybychom násobili 12 krát 3 a potom krát 10. Ověřme si to. Takže 3 krát 10 je 30, a to ještě chceme vynásobit 12. Nuže, kolik je 12 krát 30? To jsme viděli už několikrát předtím. Můžeme se na to podívat jako na 12 krát 3, což je 36, ale ještě tu máme tuto nulu. Takže se to rovná 360. Takže nezáleží na tom, jak jsme sdružili to násobení. Můžete nejprve vypočítat 12 krát 3 nebo můžete vypočítat nejprve 3 krát 10. V obou případech budou oba výsledky 360.
video