Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (14/17) · 5:17

Obory čísel Zařazování čísel do jednotlivých oborů - přirozená, kladná, racionální apod.

Navazuje na Pořadí aritmetických operací.
Vezměme si čísla 1/3, 7 a -15. Do jakého z těchto oborů patří? Pojďme se na každé podívat. Přirozená čísla jsou kladná celá čísla, mezi které nepatří 0. Jsou to 1, 2, 3,... atd. Nezáporná celá čísla jsou přirozená čísla a 0. Takže jsou to 0, 1, 2, 3, 4,... atd. Celá čísla jsou přirozená čísla a záporná čísla. Jsou to celá čísla a zápory přirozených čísel, třeba -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... a tak dále. Racionální čísla jsou čísla, která mohou být vyjádřena jako poměr celých čísel. Racionální číslo může být vyjádřeno jako m/n kde 'm' a 'n' jsou celá čísla a 'n' nemůže být 0, protože cokoliv dělené 0 není definováno. Ale 'm' 0 být může. Jakožto 0 může být prezentována 0/1 nebo 0/2 nebo 0/3. Nebo 0/-537. Tyhle všechny zlomky jsou rovny 0. Iracionální čísla jsou čísla, která nemohou být vyjádřena jako poměr celých čísel. Příklady iracionálních čísel jsou čísla, která se rozvíjí a rozvíjí a rozvíjí... π, √2 jsou příklady iracionálních čísel. A pak reálná čísla, která jsou jen kombinace všech již zmíněných. Když kombinujete racionální a iracionální čísla, tak mluvíte o reálných číslech. Každé reálné číslo je buď racionální nebo iracionální. Pojďme shrnout, co zatím máme. 1/3 není přirozené číslo, jelikož není kladné celé číslo. Není to ani celé číslo. Je to racionální číslo. Jistě jsou 1 a 3 celá čísla, takže 1/3 je racionální číslo. Když je něco racionálního, tak to nemůže být iracionální a je to taky reálné číslo. Další je 7. Číslo 7 je přirozené číslo, celé číslo. Jakékoliv přirozené číslo je celé číslo. Všechna přirozená čísla patří do celých čísel. Takže 7 je také celé číslo. Všechna čísla, která jsou přirozená a celá jsou racionální. Můžeme napsat .7 stejně jako 7/1 Můžeme napsat jakékoliv celé číslo jako to číslo/1. Jestliže je racionální, tak nemůže být iracionální A taky to bude reálné. Máme -15. Není to přirozené číslo, přirozená čísla jsou pouze kladná. Není to celé nezáporné číslo. Ale je to celé číslo. Je to opak +15. Je racionální, protože může být zapsáno jako -15/1. A protože je racionální, tak nemůže být iracionální. A je také reálné. A máme hotovo.
video