Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (13/17) · 3:17

Převrácená hodnota Ukážeme si, že násobením čísla jeho převrácenou hodnotou dostaneme číslo 1.

Řekněme, že mám 5 citronů. 1, 2, 3, 4, 5 citronů. Co musím násobit krát 5, abych dostal 1, nebo čím musím násobit 5 citronů, abych dostal 1 citron? Nebo se můžete zeptat jinak, protože násobení a dělení jsou dvě strany jedné mince: Co musím dělit 5, abych dostal 1 citron, nebo žlutý kruh nebo cokoli, co jsem to nakreslil... Když máte 5 věcí a vydělíte je 5, dostanete 5 skupin po jedné. Když dělíte pěti, dostáváte pět skupin. Můžeme říct, že 5 děleno 5 se rovná 1. Když 5 věcí rozdělíte do 5 skupin, v každé skupině bude 1. Nebo řekněme, že 5 krát 1/5 se rovná 1. Napsal jsem pro násobení tečku, ale dá se použít i křížek. Je to pořád to samé. Tady si všimněte něčeho zajímavého. Není to velká matematika, pouze napíšu, co jistě všichni ví. Pokud nějaké číslo vynásobíte jeho převrácenou hodnotou, dostanete vždy 1. Proto 5 krát 1/5 je 1. 5 krát 1/5 je stejné jako 5 děleno 5. Když to násobíte, násobíte 5 krát 1/5, a je stejné jako 5 jednin krát 1 pětina. Vynásobíme čitatele: 5 krát 1 je 5. Vynásobím jmenovatele: 1 krát 5 je 5. A 5 lomeno 5 je stejné jako 1. Když se tedy někdo zeptá: "Poslyš, mám číslo 217 a chci ho něčím vynásobit, aby výsledek byl 1," tak odpovíte: "Když 217 vydělím 217, tak vyjde 1 a děleno 217 je stejné jako krát 1/217." Násobení převrácenou hodnotou. To zní složitěji, než to skutečně je, jen násobíte převrácenou hodnotou. Když mám 5 věcí a vezmu 1/5 těchto věcí, kolik jich budu mít? Když si vezmu 1/5 z 5 věcí, mám přesně 1. Celá ta myšlenka je šíleně jednoduchá. Když mám nějaké nepěkné číslo, třeba 8 345... to není tak šílené, něco přidám... 8 milionů 345 tisíc 271. Čím to musím vynásobit, pokud chci dostat 1? Musím celé číslo vynásobit jeho převrácenou hodnotou. Takže 1 lomeno 8 345 271.
video