Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (13/17) · 3:17

Převrácená hodnota Ukážeme si, že násobením čísla jeho převrácenou hodnotou dostaneme číslo 1.

video