Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (2/17) · 2:11

Distributivní zákon 2 Příklad na využití distributivního zákona - tentokrát zjistíme, že násobení má přednost před odčítáním.

Upravte výraz 5 krát (9 minus 4) a použijte distributivní zákon, podle kterého má násobení přednost před odčítáním. Potom to zjednodušte. Takže to přepíšu. Bude to 5 krát (9 minus 4). Takto. Samozřejmě nemusíte využívat distributivní zákon. Můžete vypočítat 9 minus 4 a výsledek vynásobit 5. Když však chcete použít distributivní zákon, roznásobujete pětkou. Vynásobíte pětkou 9 i 4 a zůstane vám 5 krát 9 minus 5 krát 4. Všimněte si, roznásobili jsme pětkou, vynásobili jsme tolikrát 9 i 4. V prvním videu o distributivním zákoně jste se dozvěděli, proč je třeba 5 roznásobit, a proč se nenásobí například devítkou. Teď se přesvědčíme, že vyjde stejný výsledek, jako kdybychom nejdříve vypočítali 9 minus 4. Ale co nám tedy vyjde? Takže 5 krát 9 je 45. Takže máme 45 minus, kolik je 5 krát 4? 5 krát 4 je 20. 45 minus 20, to se rovná 25, právě jsme využili distributivní zákon. Kdybychom ho nechtěli využít, kdybychom nejdříve vypočítali závorku, vyšlo by nám 5 krát, kolik je 9 minus 4? 9 minus 4 se rovná 5. 5 krát (9 minus 4). Takže to je 5 krát 5. 5 krát 5 je právě 25, takže vyšel stejný výsledek oběma cestami. V tomto případě jsme využili distributivní zákon, podle kterého má násobení přednost před odčítáním. V druhém případě se nejdříve vypočítá závorka a teprve potom se násobí pětkou.
video