Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (2/17) · 2:11

Distributivní zákon 2 Příklad na využití distributivního zákona - tentokrát zjistíme, že násobení má přednost před odčítáním.

video