Komplexní čísla
Komplexní čísla (6/8) · 1:11

Sčítání komplexních čísel Ukažme si základní matematické operace s komplexními čísly. V tomto videu začneme s příkladem na sčítání.

Navazuje na Vědecký zápis čísla.
Sečtěte komplexní čísla: 5 + 2i + 3 - 7i a jak víme, když sčítáme komplexní čísla, musíme sčítat zvlášť reálné části a zvlášť jejich imaginární části. Tak pojďme sečsít reálné části: máme tu 5 plus 3 máme tu 5 plus 3 A pak imaginární části: je tu 2i, takže plus 2i, a pak tu máme - 7i, takže odečteme 7i. Mínus těchto 7i. 5 +3 je jednoduché: to je 8. A pak máme 2 něčeho a z odečítáme 7 toho samého kde to něco je imaginární jednotka, číslo i. Pokud máme 2i, a odečteme 7i, zůstane nám - 5i. 2 minus 7 je -5. Tedy dostaneme-5i. Takže když sečteme tato dvě komplexní čísla, dostaneme 8 - 5i. Dostaneme další komplexní číslo, které má reálnou část a imaginární část.
video