Komplexní čísla
Komplexní čísla (7/8) · 1:53

Odčítání komplexních čísel Navážeme na předchozí video a ukážeme si odčítání komplexních čísel. Uvidíme, že je to podobné jako u sčítání.

Navazuje na Vědecký zápis čísla.
Budeme odečítat. Máme komplexní číslo 2 minus 3i a budeme od něj odečítat 6 minus 18i. Nejprve se zbavíme závorek, abychom dostali několik reálných a komplexních částí, které můžeme sečíst. Máme tedy 2 minus 3i a odečítáme od nich toto množství. Abychom se zbavili závorek, můžeme změnit znaménka, nebo můžeme říct, že obsah závorky roznásobíme -1. Roznásobíme to. -1 krát 6 je -6. Napíšu to fialovou. Toto je -6 a -1 krát -18i bude +18i. Záporné číslo krát záporné číslo dává kladné. A nyní chceme sečíst reálné části a komplexní části. Tady je reálná část 2 a potom máme -6, máme tedy 2 minus 6, a teď chceme sečíst imaginární části. Máme záporné číslo... Znázorním to jinou barvou. Máme tady -3i. Takže -3i neboli minus 3i tady a pak tady máme plus 18i neboli +18i, takže pak máme +18i. Když sečteme reálné části, 2 minus 6 je -4. A když sečítáme imaginární části, pokud mám -3 nějaké jednotky a přidám 18 těchto jednotek, výsledkem bude 15 jednotek. Jinak řečeno pokud mám 18 jednotek a odečtu 3 tyto jednotky, budu mít 15 takových jednotek. V tomto případě je touto jednotkou "i", imaginární jednotka. Bude to tedy plus 15i. Máme hotovo.
video