Zlomky
Zlomky (44/67) · 3:22

Příklad: Slovní úloha na sčítání smíšených čísel Kolik mílí ujela Regina celkem?

Regina jela na kole 2 a 1/4 míle z domova do školy a potom 1 a 5/8 míle ke své kamarádce. Kolik mílí ujela Regina celkem? Nejdříve ujela 2 a 1/4 míle, a potom 1 a 5/8 míle. Potom ujela 1 a 5/8 míle. Součet je celkový počet mílí, které ujela. Abychom tento součet získali, viděli jsme, že můžeme sčítat celočíselné části, protože toto je skutečně to samé jako 2 plus 1/4 plus 1 plus 5/8, můžeme tedy změnit pořadí, chcete-li. Můžeme tedy nejprve sečíst 2 plus 1, a potom dostaneme... Napíši to tady. Z 2 plus 1 dostanete 3 a poté potřebujeme sečíst 1/4 plus 5/8. K sečtení těchto dvou zlomků musíme najít nejmenší společný násobek 4 a 8. To bude náš nový jmenovatel. 8 je dělitelná 8 i 4, je to tedy nejmenší společný násobek 4 a 8, náš společný jmenovatel bude tedy 8. Zjevně, 5/8 bude stále 5/8. Nyní, abychom získali ve jmenovateli ze 4 8, musíme jmenovatele vynásobit 2, musíme tedy 2 vynásobit také čitatele, 1 krát 2 je 2. A samozřejmě zde stále máme tu 3. 2 a 1/4 plus 1 a 5/8 je tedy to samé jako tady toto a to je rovno... Máme tu naši 3 plus zlomková čára, 8 ve jmenovateli a v čitateli sečteme 2 plus 5. To máme 7/8. Toto se tedy bude rovnat 3 a 7/8 míle. Celkem tedy ujela 3 a 7/8 míle. Nyní chci objasnit jednu věc. Prozatím, když jsme sčítali smíšená čísla, zlomková část vždy vyšla jako pravý zlomek. Čitatel byl menší než jmenovatel. Ale chci udělat rychlý příklad a ukázat vám, co dělat, když čitatel není menší než jmenovatel. Řekněme, že bychom měli 1 a 5/8 plus 2 a 4/8. Když sečtete pouze celočíselné části, 1 plus 2, dostanete 3. Plus 5/8 plus 4/8, 5/8 plus 4/8 je 9/8, dostanete tedy 3 plus 9/8. Bylo by ale velmi divné říci: „To je to samé jako 3 a 9/8“, protože je to smíšené číslo s celým číslem a nepravým zlomkem. Pokud máte problémy s převáděním na smíšená čísla, je lepší, když je zlomek pravý. Co tedy potřebujete udělat, je přepsat 9/8, a víte, že 9/8 je to samé jako 1 a 1/8, že? 8 je v 9 jednou a 1 zbyde, je to tedy 1 a 1/8. Toto je tedy to samé jako 3 plus 1 a 1/8. Nyní můžeme sečíst celočíselné části. 3 plus 1 je rovno 4 a potom tu máte ještě tu 1/8 tady. 4 a 1/8. Chtěl jsem pouze ukázat speciální případ, kdy zlomková část vyjde jako nepravá.
video