Zlomky
Zlomky (55/67) · 2:41

Příklad: Dělení 2 smíšených čísel Vyřešíme příklad 2 1/4 děleno 1 1/3. Smíšená čísla si nejprve převedeme na nepravé zlomky a poté vyřešíme s pomocí násobení převráceným zlomkem.

Dělte smíšené zlomky. Výsledek zjednodušte a zapište smíšeným zlomkem. Máme tady 2 a 1/4 děleno 1 a 3/4. Protože obě čísla jsou smíšená, musíme je nejdřív převést na dva nepravé zlomky. Začněme s 2 a 1/4. Stále budeme mít 4 jako jmenovatel, ale pro jmenovatel si vzpomeneme, že 2 je totéž jako 8/4. Takže máme 8/4 a 1/4. To máme dohromady 9/4. K tomu je možné dojít také tím, že vynásobíme 4 a 2, to je 8, a přičteme 1. Tím dostaneme číslo 9. Teď to samé uděláme s 1 a 3/4. 4 bude jmenovatelel a potom čitatel bude 4 krát 1, což je 4, plus 3, tedy celkově 7. Je to pořád ten stejný příklad. 2 a 1/4 děleno 1 a 3/4 je totéž jako 9/4 děleno 7/4. Jak už jsme v několika videích viděli, dělení zlomkem je totéž jako násobení jeho převrácenou hodnotou. Takže to se dá přepsat, a hodnota zůstane stejná, jako 9/4 krát převrácená hodnota druhého zlomku. Měníme dělení za násobení a vezmeme si převrácenou hodnotu 7/4. Abychom získali převrácenou hodnotu 7/4, prohodíme čitatel a jmenovatel, neboli číslo nahoře a číslo dole, pak dostaneme 4/7. Teď by stačilo vynásobit tyto dva zlomky. Stačí, abychom si řekli, že 9 krát 4 je 36, lomeno 4 krát 7, což je 28, a potom to zkrátit. Ale jednodušší bude zkrátit zlomek hned. Máme 4 v čitateli a máme 4 i ve jmenovateli. (Ve výsledku bude 4 ve jmenovateli.) Vydělíme tedy výsledný čitatel i výsledný jmenovatel číslem 4. Tady nahoře 4 děleno 4 je 1. 4 děleno 4, také 1. A teď když to vynásobíte, dostanete 9 krát 1, což je 9 lomeno 7 krát 1, což je 7. Takže máme výsledek, ale je to zatím nepravý zlomek. Chtěli po nás, abychom to napsali jako smíšený zlomek. Zjistíme, jaký bude smíšený zlomek, můžeme to už vypočítat z hlavy. Řekneme si, kolikrát se vejde 7 do 9? Vejde se tam jednou, ale když vydělíme 9 a 7, kolik nám zbude? No, zbytek bude 2, je to tak? 7 krát 1 a 2 je zbytek. Potřebujeme ještě 2, abychom dostali 9. Zbytek je 2, takže je to 1 a 2/7. A máme hotovo.
video