Zlomky
Zlomky (67/67) · 4:11

Příklady: Dělení se zápornými zlomky Vyřešíme 2 příklady: -5/6 děleno 3/4 a -4 děleno -1/2.

Navazuje na Záporná čísla.
video