Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (51/67) · 4:07

Příklad: Sčítání a odčítání smíšených čísel Spočítáme příklad 7 a 6/9 minus 3 a 2/5. Budeme odčítat nejdříve celoučíselnou část smíšeného čísla, a pak i zlomkovou část.

Zkusme vypočítat 7 a 6/9 − (3 a 2/5). Jako vždy oddělím celočíselné části a části se zlomky. Můžu to přepsat jako 7 + 6/9 − 3 − 2/5. A důvod, přoč říkám minus 3 minus 2/5, je, že je to stejné jako minus (3 plus 2/5). Roznásobíme znaménko minus: odčítáme 3 a pak odčítáme 2/5. Teď se budeme zabývat částmi s celými čísly: 7 − 3. 7−3, to nám dá 4. Vyjde nám 4 a pak budeme mít 6/9 − 2/5. Zamyslím se nad tím, kolik 6/9 − 2/5 může být. 6/9 minus 2/5. Musíme najít společného jmenovatele. Nejmenší společný násobek 9 a 5 je 45. Doslova jsem je vynásobil. Nemají společné dělitele. Bude to lomeno 45. Abych z 9 dostal 45, musím násobit 5. Čitatele musím také násobit 5. 6 krát 5 je 30. A odečtu druhý zlomek: Abych z 5 dostal 45, musím násobit 9. Čitatele vynásobím také 9, abych neměnil hodnotu. Takže 2 krát 9 je 18. A 30/45 − 18/45 bude něco lomeno 45. 30 − 18 je 12. Když tedy odečtu tyto dva zlomky, dostávám 12/45. Takže je to 4 + 12/45. Pokud to chci jako smíšené číslo, rovná se to 4 a 12/45. Ale ještě nejsme hotovi. Můžeme to dále zjednodušit: 12 a 45 mají společné dělitele. Obě jsou dělitelné 3. Vlastně jsou obě dělitelné 3 i dále, jakmile je jednou 3 vydělíme. Tak se podíváme. Pokud vydělíme čitatele 3 a jmenovatele 3 a jmenovatele 3 Dostaneme 4 a 12, děleno 3 je 4. A 45 děleno 3, 45 děleno 3 je 15. 4 a 4/15, takže vlastně máme hotovo! Tato dvě čísla nelze dále zjednodušit. 4 a 4/15.
video