Zlomky
Zlomky (52/67) · 4:04

Příklad: Násobení zlomku celým číslem Vynásob 6 krát 1/4 a výsledek zapiš jako smíšené číslo. Příklad vyřešíme i graficky.

video