Zlomky
Zlomky (52/67) · 4:04

Příklad: Násobení zlomku celým číslem Vynásob 6 krát 1/4 a výsledek zapiš jako smíšené číslo. Příklad vyřešíme i graficky.

Vynásobte 6 krát 1/4. Zjednodušte výsledek a zapište ho jako složené číslo. Pustíme se do násobení. Ze začátku, když se snažíte násobit 6 krát 1/4, možná si řeknete: Hm... vím, jak násobit zlomky navzájem. Vím, jak násobit celá čísla navzájem. Ale jak násobit celé číslo krát zlomek? Musíte si hlavně uvědomit, že každé celé číslo se dá zapsat jako zlomek. 6 můžeme přepsat jako 6/1. Je to tak? 6 děleno 1 je 6. Šest jednin je šest. Jakkoliv to pojmenujete, je to pořád stejné jako 6. Takže jsme jen přepsali naše celé číslo jako zlomek. Lze to udělat s kterýmkoli číslem: 10 je stejné jako 10/1. Takže toto bude 6/1 krát 1/4 a potom už jen násobíme zlomky. Násobíme čitatele: 6 krát 1 je 6, to bude náš čitatel. 6 krát 1 je v čitateli a 1 krát 4 je ve jmenovateli, dole. A tak vychází 6/4. A teď je to nepravý zlomek a není v základním tvaru. Okamžitě vidíte, že 6 a 4 jsou obě dělitelné 2. Takže obě čísla vydělíme 2. Pokud počítáte 6 děleno 2, dostanete 3. 4 děleno 2 je zase 2 takže toto je rovno 3/2. Stále je to zapsáno jako nepravý zlomek. Teď ho musíme zapsat jako složené číslo. A abyste z něj dostali složené číslo, musíte zjistit, kolikrát se vejde jmenovatel do čitatele. Spočítáme 3 děleno 2, to se rovná 1, 1 krát 2 je 2. Odečítáme. Máme zbytek 1. Z tohoto bude 1 celá a 1/2 zbytek. Toto je 1 a 1/2. Tohle je správná odpověď. Zjednodušili jsme výsledek na složené číslo. Nebo jsme ho mohli zjednodušit už tady. Mohli jsme dělit horní číslo 2, dostali bychom 3, a dělit dolní číslo také 2, a dostali bychom 2 3 krát 1 je 3. 1 krát 2 je 2, takže to bude 3/2. A použijete přesně ten samý postup. Řeknete si, že 3/2 je stejné jako 1 a 1/2. Kterýkoli z těchto postupů bude fungovat. A teď si řekneme, proč to dává smysl. Zamyslete se, co znamená 6 krát 1/4. Nakreslím 1/4. Řekněme, že toto je 1/4 a uděláme jich 6. Takže to je 1/4, toto jsou 2/4, 3/4, 4/4, to by byla jedna celá. A pak máte 5/4 a pak máte 6/4. Takže toto je 6 krát 1/4 Takže toto je 6 krát 1/4 Toto právě zde jsou 4/4. 4/4, to se rovná 1. Toto je jedna celá. A toto jsou dvě 1/4, nebo 2/4 Můžete si říct, že abychom měli celek, musíme přidat dvě další stejné části. Takže tohle je 1 a 1/2, je to tak? 2 ze 4 je to samé jako 1/2, takže toto zde je 1 z možné 1 a potom 2. Toto je 1 a 1/2, a to je to samé, co nám vyšlo původně.
video