Zlomky
Zlomky (1/67) · 5:41

Seznámení se zlomky Co je to zlomek? Ukážeme si, k čemu ho potřebujeme na příkladech ze života. S pomocí zlomku například popíšeme, jak velká část pizzy má olivy nebo kolik jsme ujedli čokoládové tyčinky.

Co chci dělat v tomto videu, je zamyslet se nad pojmem zlomek. A díky tomuto videu se naučíme co je to zlomek. Můžete o tom přemýšlet jako o části celku. Později o tom budeme přemýšlet více způsoby. Co myslím tím "část celku"? Představme si, že máme pizzu a řekněme, že jí rozdělím na 4 stejné části. Rozdělím ji na 2 stejné díly a teď ji rozdělím na 4 stejné díly. Máme 4 stejné plátky pizzy. A uvažujme 3 z těchto plátků, na kterých mám sýr, pouze sýr. A čtvrtý plátek obsahuje sýr a olivy. Můžeme si položit otázku, jaký zlomek této pizzy obsahuje olivy. Máme celkově 4 plátky, všechny části jsou stejné a jeden z nich obsahuje olivy. Takže můžeme říci 1/4 této pizzy má olivy, 1 plátek ze 4. Nyní někdo řekne, jaký zlomek této pizzy obsahuje pouze sýr? Tento plátek obsahuje sýr, ale rovněž olivy, takže tento nepočítáme, ale máme 3 z těchto 4 plátků pouze se sýrem. 3/4 pizzy obsahují pouze sýr. Uděláme pár dalších příkladů, protože toto je pravděpodobně jedna z nejzajímavějších a nejužitečnějších myšlenek, které můžete v hlavě mít. Pojďme si místo toho představit nějaké ovoce. Řekněme, že mám pomeranč, banán, dále mám citron, jablko a nějaké hrozny. Kdybych se vás zeptal, jaký zlomek ovoce má, řekněme, žlutou barvu? Můžeme říci, že celkem máme 5 kusů ovoce. Jaký zlomek těchto kusů ovoce má žlutou barvu? Mám 2 žluté kusy. Řekněme, že 2/5 ovoce jsou žluté. Dovolte mi udělat další příklad, abychom si to ujasnili. Nakreslím tyčinku, všechno souvisí s jídlem. Řekněme, že mám tuhle tyčinku a rozdělím ji na 5 stejných částí. Předpokládejme, že toto jsou stejné části a jsem hladový, takže sním tento a tento kousek, takže v podstatě zmizí. Jaký zlomek těchto částí jsem snědl? Mám celkem 5 částí a snědl jsem 2 z nich, tedy 2/5 této tyčinky byly snědeny. Tady vás opustím, možná udělám další video, které nebude tolik souviset s jídlem, ale je to dobře použitelný příklad. Řádně o tom popřemýšlejte a potom si zkuste cvičení tady na Khan Academy.
video