Zlomky
Zlomky (23/67) · 4:25

Sčítání zlomků se jmenovateli 10 a 100 Jak sčítat zlomky s 10 a 100 ve jmenovateli?

Navazuje na Záporná čísla.
Zvládneme sečíst 3/10 a 7/100? Doporučuji vám vyzkoušet si napřed sečíst tyto dva zlomky samostatně, před tím, než příklad vysvětlím. A napovím vám. Teď je velmi těžké tyto dva zlomky sečíst. Sčítáte 3/10 plus 7/100. Sčítáte 2 rozdílné zlomky se dvěma různými jmenovateli. Doporučuji vám zkusit si zapsat zlomek 3/10 tak, aby měl ve jmenovateli 100. Tak aby byl vyjádřen v setinách a pak uvidíme, jestli zvládneme sčítání. Předpokládám, že jste to zkusili. Podíváme se, jak můžeme zapsat 3/10 a zkusím si to představit Toto si představte jako celek a toto je také celek Tento celek je rozdělen na desetiny - - 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak by vypadaly 3/10? Byly by to 1, 2, 3 desetiny. Byly by to 1, 2, 3 desetiny. Co se stane, když každou z těchto desetin vezmete a rozdělíte ji na deset dílků? Vlastně berete každou desetinu a dělíte ji na 10 dílů. Máte deset dílů a každý díl bude rozdělen na dalších 10 dílů. Takže budete mít setiny. Jednotlivé dílky odpovídají setinám. 10... Zapíšu to takto. 10 krát 10. Pak budete mít setiny. A 3/10 budou odpovídat kolika setinám? Každá z těchto desetin je rozdělena na 10 dílků. Budete tedy mít 10, 20 a -- lépe to vybarvím... Je to tedy 10, 20 30 setin. Jedná se o tuto část. Toto... Použiji vhodný nástroj. Tato část zde bude 3 krát 10, což bude rovno 30. 10 krát 10 je 100. A takto změníme jmenovatel. Namísto přemýšlení v desetinách budeme příklad řešit v setinách. A teď náš čitatel: 3/10 je rovno 30/100 takže můžete zlomek zapsat. Vlastně jsme čitatel vynásobili 10 a vynásobili jsme i jmenovatel 10, aby se nezměnila hodnota zlomku. Stále představuje to samé. Pořád představuje 3/10 celku. A když to uděláte, vyjde... Toto můžeme zapsat jako 30/100. 3/10 se rovná 30/100. A 30/100 přičteme k 7/100. Nebo se nad tím zamyslíme tak, že 3/10 je to samé co 30/100. A přičteme to k 7/100. Teď budeme mít 30 plus 7 setin. Nebo se dá říct, že to bude 37/100. Takže přičítáme 7/100 zvlášť, vyznačím to stejnou barvou. Těchto 7... Udělám to jinou barvou. 7/100, které přičítáme, budou 1, 2... Nakreslím to jasněji. Je to 1, 2... Až k 7. 1 ,2 ,3... Takže 7/100 je právě tady. Znovu začnu psát perem... Zde je 7/100. A 30/100 plus 7/100 bude 37/100.
video