Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (65/67) · 1:17

Příklad: Dělení 2 zlomků Vyřešíme příklad 2/5 děleno 7/3 a pro řešení použijeme převrácený zlomek.

... Spočítejme si příklad 2/5 : 7/3 a doporučuji vám toto video zastavit a spočítat si tento příklad sami. Musíme si jen připomenout, že toto je to samé jako 2/5 krát převrácená hodnota 7/3, to znamená 3/7. ... Tyto dva zlomky je docela jednoduché vynásobit. Rovná se to součinu čitatelů, takže to bude 2 krát 3, děleno součinem jmenovatelů tzn. 5 krát 7. Takže 2 krát 3 je 6 a 5 krát 7 (napíšeme to v jiné barvě)... Tento odstín modré jsem ještě nepoužil... 5 krát 7 se rovná 35, takže 2/5 děleno 7/3 je rovno 6/35. ...
video