Zlomky
Zlomky (65/67) · 0:58

Příklad: Dělení 2 zlomků Vyřešíme příklad 2/5 děleno 7/3 a pro řešení použijeme převrácený zlomek.

Navazuje na Záporná čísla.
video