Zlomky
Zlomky (62/67) · 2:35

Příklad: Dělení zlomku celým číslem Slovní úloha: Tommy studoval o víkendu 1/5 času. Rovnoměrně studoval 4 předměty. Jaký zlomek času strávil na jednom předmětu?

Tommy se tento víkend učí na závěrečnou zkoušku. O víkendu stráví 1/5 času studiem. Jakou část víkendu stráví studiem každého ze 4 předmětů, pokud stráví studiem každého z nich stejnou dobu? Takže celková doba, kterou hodlá věnovat studiu, je 1/5 víkendu. Tuto dobu musí rozdělit do 4 stených částí. Tolik času věnuje každému z předmětů. Musí to vydělit čtyřmi. My už víme, že dělení číslem je jako násobení jeho převrácenou hodnotou. Jaká je převrácená hodnota 4? Je třeba si uvědomit, že 4 je to samé jako 4/1. Když 1/5 dělíme 4/1 je to samé jako 1/5 krát 1/4. Je možné to chápat také jako 1/4 z 1/5 nebo 1/5 z 1/4, to je to samé. Vynásobíme čitatele a dostaneme 1. Potom vynásobíme jmenovatele, 4 krát 5 je 20. Takže 1/20 času víkendu stráví studiem každého předmětu. Pojďme si to namalovat. Představme si, že toto představuje celý víkend. Rozdělil jsem ho na pět stejných částí. Už víme, že celková doba věnovaná studiu o víkendu je 1/5. Takže celková doba studia o víkendu je 1/5. Musíme to rozdělit na čtyři stejné části. Pojďme na to. Má čtyři předměty a studiem každého z nich stráví stejně dlouhou dobu. Musí to rozdělit na 4 stejné části. Kolik času stráví studiem jednoho předmětu? Každý předmět představuje tuhletu malou plochu, kterou vybarvím žlutě. A kolik to je? Tohle je 1 lomeno... Kolik stejných částí je v tomto víkendu? Zrovna jsem to namaloval do mřížky. Máme 5 řad a 4 sloupce. 5 řad krát 4 sloupců dává 20 stejných částí. Takže i v tomto zobrazení strávil 1/20 víkendu studiem každého ze 4 předmětů. Když tohle uděláte pro všechny 4 předměty, pak to znamená, že za celý víkend strávil studiem 1/5 času. Ale odpověď na jejich otázku je, že strávil 1/20 víkendu studiem každého z předmětů.
video