Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (50/67) · 3:37

Příklad: Sčítání smíšených čísel 1 Jak sečíst číslo 19 a 3/19 s číslem 18 a 2/3? Budeme zvlášť sčítat celočíselnou část a zvlášť zlomkovou část.

Pojďme sečíst 19 a 3/19 s číslem 18 a 2/3. Nejprve chci oddělit celá čísla od zlomků. 19 a 3/18 je to samé jako 19 plus 3/18. A k tomu přičteme 18 a 2/3, což je to samé jako 18 plus 2/3. Nyní můžeme zvlášť sečíst celá čísla. Takže můžeme sečíst 19 s číslem 18. 19 plus 18. A poté můžeme sečíst zlomky. Plus 3/18... Udělám to zeleně. Plus 3/18 plus 2/3. Sečtení 19 a 18 je celkem přímočaré. Kolik je to? 19 plus 19 by bylo 38. Tady máme o 1 méně, takže to bude 37. Dostaneme 37. Teď chci sečíst 3/18 plus 2/3, ale potřebuji stejný jmenovatel. Nejmenší společný násobek čísla 18 a čísla 3 je číslo 18. Pojďme převést 2/3 na číslo, které má ve jmenovateli 18. Když chci zapsat 2/3 jako číslo se jmenovatelem 18, musím vynásobit jmenovatele 6, a tudíž musím vynásobit 6 i čitatele. Je to to samé jako 12/18. Můžu tedy přepsat 2/3 jako 12/18. Nyní můžu tyhle dvě věci sečíst. Bude to... Mám 37 plus... Bude to něco lomeno 18. 3 plus 12 je 15, plus 15/18. Když to vyjádřím jako smíšené číslo, dostanu 37 a 15/18. Tohle je správý výsledek. Ale můžeme ho ještě víc zjednodušit. Můžeme zjednodušit 15/18. Čitatele i jmenovatele můžeme vydělit 3. Vydělíme obě čísla 3. Neměníme hodnotu, protože uděláme stejnou věc jak s čitatelem, tak i s jmenovatelem. Máme stále 37, ale čitatel je teď 5 a jmenovatel 6. Máme tedy 37 a 5/6. 37 a 5/6. A jsme hotoví.
video