Zlomky
Zlomky (50/67) · 3:37

Příklad: Sčítání smíšených čísel 1 Jak sečíst číslo 19 a 3/19 s číslem 18 a 2/3? Budeme zvlášť sčítat celočíselnou část a zvlášť zlomkovou část.

Navazuje na Záporná čísla.
video