Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (36/67) · 2:48

Příklad: Slovní úloha na násobení 2 zlomků 2 Markéta ví, že jezdí na kole rychlostí 1/5 kilometru za minutu. Spočítala si, že jí trvá 3 a 1/3 minuty, než se dostane ke své kamarádce. Jak daleko kamarádka bydlí?

Při jízdě na kole jsi schopný ujet 1/5 míle za minutu. Pokud to trvá 3 a 1/3 minuty, než dojedeš ke kamarádovi domů, jak daleko tvůj kamarád bydlí? Máme tu obrázky chlapíků na kolech. Je jasné, že nejedou do práce a někteří z nich na kole ani nejedou. Ale pojďme zpátky k naší otázce. Jsi schopný ujet 1/5 míle za minutu. A pojedeš 3 a 1/3 minuty… …krát 3 a 1/3. Musíme zjistit, kolik je 1/5 krát 3 a 1/3. Existuje několik způsobů jak o tom přemýšlet. Můžeme vzít 3 a 1/3 a chápat to jako to samé co 1/5 krát 3 plus 1/3. To je přesně to samé jako 3 a 1/3. Teď můžeme využít distributivního charakteru násobení. Bude to 1/5 krát 3… …nechám tady stejnou barvu… plus 1/5 krát 1/3. Tohle se rovná… … mohli bychom přepsat 1/5 krát 3 jako 1/5 krát 3/1. Taková je hodnota čísla 3, když ho zapíšeme jako zlomek. A samozřejmě plus 1/5 krát 1/3. Jaké jsou jejich hodnoty? Tady vynásobíme čitatele, pak vynásobíme jmenovatele. Máme 1 krát 3 lomeno 5 krát 1. A tohle bude… … pamatujte, pořadí operací! … musíme nejprve násobit. Bude to 1 plus 1 lomeno 5 krát 3. Což je 3/5 plus 1/15. Teď máme různé jmenovatele. Naštěstí ale můžeme v případě čísla 3/5 vynásobit čitatele i jmenovatele 3 a ve jmenovateli dostaneme 15. To se rovná 9/15 plus 1/15 a to se rovná 10/15. Když vydělíme čitatele i jmenovatele 5, dostaneme 2/3. Tvůj kamarád bydlí 2/3 míle od tvého domu. To je zajímavé. Tenhle výpočet byl celkem dlouhý. Existuje ale způsob, jak to vypočítat rychleji. 1/5 tu zůstane a 3 a 1/3 přepíšu jako smíšené číslo. 1/5 krát 3 a 1/3 můžu přepsat jako 9/3… spletl jsem se, 3 a 1/3 přepíšu jako nepravý zlomek. 9/3 je to samé jako 3, plus 1/3, což je to samé, jako 1/5… Změnila se mi barva. … jako 1/5 krát, 9/3 plus 1/3, což je 10/3. Vynásobíme čitatele a vynásobíme jmenovatele. Čitatel je 1 krát 10… Snažím se dodržovat barvy… lomeno 5 krát 3, což se rovná… 1 krát 10 je 10. 5 krát 3 je 15. Jak už víme, 10/15 je to stejné jako 2/3. Tvůj kamarád tedy bydlí 2/3 míle daleko.
video