Zlomky
Zlomky (36/67) · 2:48

Příklad: Slovní úloha na násobení 2 zlomků 2 Markéta ví, že jezdí na kole rychlostí 1/5 kilometru za minutu. Spočítala si, že jí trvá 3 a 1/3 minuty, než se dostane ke své kamarádce. Jak daleko kamarádka bydlí?

Navazuje na Záporná čísla.
video