Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (16/67) · 3:58

Rozklad zlomku do součtu Je možné zlomek rovnocenně popsat součtem zlomků? V tom to videu si rozložíme zlomek 7/9 do součtů zlomků se stejným jmenovatelem a ukážeme si, že různé zápisy popisují totéž.

Zkusme se zamyslet nad různými způsoby, jak vyjádřit 7/9. Pojďme si to nakreslit. Mám tu 9 stejných částí a 7/9 můžete vyjádřit jako 7 z těchto stejných částí. Vezmu si tlustější tužku, abych to mohl vybarvit rychle. Hm, nelíbí se mi, jak to vypadá. Použiji štětec. Jdeme na to. Máme 1, 2, 3, 4… víte, kam to směřuje… … 5, 6 a 7. Toto je jeden způsob, jak vyjádřit 7/9. Už to známe. Není to tak zajímavé. Ale pokusme se vyjádřit 7/9 jako součet různých zlomků. Můžeme to vyjádřit třeba jako 2/9. Použiji jiný štětec. Máme tedy 2/9, 2 lomeno 9 plus třeba 3/9. Pořád ještě nemáme 7/9. 2/9 plus 3/9 je 5/9. Potřebujeme ještě 2, takže přičteme další 2/9. Plus další 2/9. Takže jak by vypadalo tohle? Použiji další mřížku. Toto bude vypadat… dám to hned pod to, abychom viděli, jak se vzájemně shodují. Máme 2/9, tohle jsou 2/9. Každá z těchto částí je devítina. Máme 9 stejných částí. Kolik budou 2/9? Máme 1 a 2. Dále přidáme další 3 devítiny. 1, 2, 3. Máme tu 3/9 a ještě další 2 devítiny, 1 a 2. Všimněte si - když jsem přidal 2/9 ke 3/9 a 2/9, dostal jsem 7/9. Víme, že když sčítáme zlomky se stejným jmenovatelem, prostě jenom sečteme čitatele. Proto když sečtu 2/9 plus 3/9 plus 2/9, dostanu 7/9. Uděláme si ještě jeden příklad, je to zábava. Zase sem dám mřížku. Uvidíme, co můžeme udělat. Upravím si tužku a použiji nějakou tenčí. Bezva. Sečteme několik dalších devítin. První je 1/9. Všechny devítiny nakreslím modře. Dále přidáme 2/9, a ještě přidáme… … udělám si místo, aby se mi toho vešlo víc. Pak přidáme 3/9, A pak… teď to sem napíšu… Budu sčítat čtyři zlomky. První je 1/9. Uvidíme, kam nás to dostane. 1/9 nás dostane sem. Je to 1/9. A přičteme 2/9. Vyměním si štětec. 1 a 2, 2/9. Pořád ještě nemáme 7/9. Máme 3/9. 1 plus 2 jsou 3… 3/9. Pojďme přičíst 4/9. Udělám to modře. 4/9. Takže, schválně, kolik budeme mít. Vlastně… Proč ne… 4/9. 1, 2, 3, 4. Vypadá to, že jsme to zvládli, protože 1 plus 2 plus 4 je dohromady 7. 7/9. Co tedy můžeme dát sem? 0/9! Proč ne. Dáme sem 0/9. Jak to zobrazit? Tady nic nemáme, žádné devítiny. 1/9 plus 2/9 plus 4/9, což je dohromady 7/9. Máme tu tedy různé způsoby, jak rozložit shodné zlomky.
video