Zlomky
Zlomky (16/67) · 3:58

Rozklad zlomku do součtu Je možné zlomek rovnocenně popsat součtem zlomků? V tom to videu si rozložíme zlomek 7/9 do součtů zlomků se stejným jmenovatelem a ukážeme si, že různé zápisy popisují totéž.

video