Zlomky
Zlomky (17/67) · 20:00

Rozklad smíšeného čísla do součtu Je možné smíšené číslo rovnocenně popsat součtem zlomků? V tom to videu si rozložíme smíšené číslo 2 a 1/4 do součtů zlomků a ukážeme si, že zápisy popisují totéž.

Navazuje na Záporná čísla.
video