Zlomky
Přihlásit se
Zlomky (21/67) · 3:55

Příklad: Jaký zlomek hodiny má ještě cvičit na piano? Cyril má za úkol cvičit na piano 3/4 hodiny každý den. Dnes už cvičil 1/4 hodiny. Jak dlouho ještě musí cvičit?

Pedro má cvičit na klavír každý den 3/4 hodiny. Dnes už hrál 1/4 hodiny. Jak velkou část hodiny má ještě hrát? Pojďme si nakreslit 3/4. Potřebuje cvičit 3/4 hodiny. Toto vyjadřuje celou hodinu a my to rozdělíme na čtvrtiny. Teď jsme to rozdělili na poloviny. Rozdělíme to na 4 stejné části. Máme čtvrtiny. Potřebuje cvičit 3/4 hodiny. Pokusím se nakreslit šipku. Vybarvím to. Potřebuje cvičit 3/4 hodiny. Taky máme 3/4. Musí cvičit 3 ze 4 čtvrtin hodiny. Tohle jsou 3/4. Víme, že 1/4 hodiny už cvičil. Jak dlouho ještě musí cvičit? Musí cvičit ještě takhle dlouho. Odpověď už můžete vidět sami, ale zkusme se zamyslet, jak to vyjádřit jako zlomek. Toto vyjadřuje, jak dlouho ještě musí cvičit. Jak dlouho? Celková doba je 3/4, ale hrál již 1/4. Když odečteme 1/4 od 3/4, dostaneme toto množství, tedy jak dlouho ještě musí cvičit. Oba zlomky mají stejného jmenovatele, takže výsledek je 3 minus 1 lomeno 4, což je 2/4. Tady to můžete vidět. Potřebuje cvičit ještě 1 a 2 čvrtiny, 2/4. 2/4 je to samé jako 1/2. Je několik způsobů, jak na to přijít. Můžete si všimnou, že toto je polovina vzdálenosti celé úsečky. Na každé straně má stejný úsek. Nebo když si nakreslíte 4 části a vybarvíte 2 z nich, uvidíte, že jste vybarvili polovinu z nich. Je to stejné, jako když to rozdělím na 2 části a vybarvím jen 1 z nich. 2/4 je to samé jako 1/2. Když na to chcete přijít pomocí matematiky, musíte udělat to samé s čitatelem i se jmenovatelem. Vydělíme oba 2, protože jsou oba dělitelné 2. To je jejich největší společný dělitel. 2 děleno 2 je 1. 4 děleno 2 je 2. Jakou část hodiny musí ještě cvičit? Musí cvičit ještě 1/2 hodiny.
video